Kolejny raz spotykamy się, bo to już XVII Katowicka Konferencja Naukowa. Otwarcie Konferencji będzie miało miejsce 13 września, w Willi Goldsteinów, przy pl. Wolności 12a w Katowicach.

Szczególnie chciałam zaprosić do uczestniczenia w PANELU DYSKUSYJNYM, który będzie miał miejsce zaraz po uroczystym otwarciu. Dyskusję rozpocznie o godz. 9:50 moderator spotkania: prof. dr hab. Ewa CHOJECKA

Udział biorą: prof. dr hab. Tomasz FALĘCKI, dr Łucja GINKO, Prezydent Katowic Marcin KRUPA, dr Ryszard NAKONIECZNY, prof. dr hab. Grzegorz OPALA, Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna, Dyrektor naczelny i programowy NOSPR Joanna WNUK-NAZAROWA, prof. dr hab. Jan Paweł WOJTYŁA, prof. dr hab. Jerzy WYROZUMSKI.

Willa Goldsteinów ma swoja historię, którą chciałabym nieco przybliżyć, ponieważ miejsce uroczystego otwarcia nie wybrano z przypadku, a tytuł Konferencji: Katowice jako Ośrodek Nauki i Kultury w XX i XXI, doskonale uwidacznia się na tle działań kulturalnych, jakie miały miejsce w pałacu. Jednak od początku. Budowę pałacu ukończono w 1872r. niedługo potem wprowadzili się do niego Bracia Goldsteinowie. Katowice nie były już wsią, a prężnie rozwijającym się miastem, dlatego też Goldsteinowie, którzy przybyli z Królestwa Polskiego i posiadali sieć swych tartaków po obu stronach granicy prusko-rosyjskiej, upatrywali w Katowicach świetny interes i na tyłach pałacu wybudowali kolejny tartak.

Niestety pechowym trafem W 1892 miał miejsce pożar tartaku. W 1893, ze względu na duże straty poniesione w wyniku pożaru, Goldsteinowie przenieśli firmę do Wrocławia, a posiadłość sprzedali firmie „Kohlen Produzenten Georg Von Giesches Erben”.. Przed II wojną światową mieściła się w nim „Izba Przemysłowo-Handlowa”, natomiast w latach 1952−1990 Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej oraz kino „Przyjaźń”.

Trzeba wspomnieć o tym, iż działał tutaj DKF „Kino-oko”. założony w Katowicach w roku 1961 przez Antoniego Halora, wówczas studenta katowickiej ASP, wraz z grupą kolegów. Nazwa klubu pochodziła od nazwy grupy założonej w latach dwudziestych, przez jednego z najwybitniejszych dokumentalistów w dziejach kina Dzigę Wiertowa. W roku 1966, w związku z wyjazdem Halora na studia w Szkole Filmowej w Łodzi, prezesem klubu został Henryk Waniek, który wielokrotnie był gościem Muzeum Historii Katowic. W piwnicach pałacu od roku powstania, czyli 1975 występował teatr awangardowy „12a”, działający w ramach klubu studenckiego „PULS”, w którym odbywał też się m.in. pierwszy festiwal Rawa Blues. Na przełomie wieków działał w Pałacu Big Bank oraz biura Śląskiego Domu Maklerskiego, mieściła się tu też restauracja „Kolumb”, a od 2010 ma tu swoją siedzibę urząd stanu cywilnego.

Tak więc jak widzimy, kultura w pałacu rozkwitała, a budynek jest interesującym obiektem dla historyków i architektów.

Konferencja odbędzie się 13-14 września 2017 r. Uroczyste otwarcie 13 września w Willi Goldsteinów, godz. 9.15
Miejsce obrad: Muzeum Historii Katowic ul. ks. J. Szafranka 9

Sabina Wawerla-Długosz
Pracownik Naukow-Oświatowy
Muzeum Historii Katowic

Cały program Konferencji można przeczytać TUTAJ.