Kapituła Konkursu Regionu dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, śląskiego przyznała Miastu Katowice pierwsze miejsce w kategorii Przyjazna Przestrzeń.

„Lodołamacze” to konkurs dla „Pracodawców Społecznie Wrażliwych”. Statuetka Lodołamacza jest wyróżnieniem dla tych, którzy decydując się na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, a jednocześnie prowadzą wobec nich przyjazną politykę personalną, przełamują bariery, walczą z niechęcią i obojętnością społeczną.

11 września we Wrocławiu Kapituła XII edycji Konkursu przyznała pierwsze miejsce w Kategorii „Przyjazna Przestrzeń” miastu Katowice „Za przystosowanie projektowania uniwersalnego oraz najlepszych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością”.

Więcej informacji pod adresem:
Adres portalu Konkursu: