W czwartek 14 września, we wczesnych godzinach porannych, rozpocznie się remont nawierzchni ulicy Szkolnej w centrum Katowic.

W związku z tym wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym w tym rejonie miasta. Miejski Zarząd Ulic i Mostów przewiduje, że prace drogowe potrwają pięć dni roboczych, czyli do 21 września br. (przy sprzyjających warunkach pogodowych).

Ulica będzie remontowana na przemian po jednym pasie ruchu - przejezdność będzie zachowana na wolnym pasie.