W związku z wejściem w życie zapisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 744) na Miasto Katowice, podobnie jak na inne gminy w całej Polsce, został nałożony obowiązek zmiany nazw określonych ulic.

- Prezydent Marcin Krupa podjął decyzję o uruchomieniu konsultacji społecznych dot. zmian nazw ulic 9-go Maja, Brunona Jasieńskiego, Leona Kruczkowskiego, Oskara Lange, Włodzimierza Stahla i Lucjana Szenwalda – mówi Maciej Stachura, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice. – Jednocześnie prezydent Marcin Krupa podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko w sprawie niezmieniana nazwy katowickiego Ronda im. J. Ziętka oraz pozostawienia pomnika J. Ziętka w Parku Powstańców Śląskich w Katowicach – dodaje Maciej Stachura.

Konsultacje społeczne mają charakter lokalny i skierowane są wyłącznie do mieszkańców nieruchomości oraz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą, instytucji, organizacji, oraz kościołów i związków wyznaniowych mających siedzibę oraz działających w obrębie ulic, objętych ustawą dekomunizacyjną. Łącznie zmianom nazw ma ulec 6 ulic w 5 różnych dzielnicach naszego miasta.

- Od 11 września formularze konsultacyjne będą dostarczane bezpośrednio pod wskazane adresy wraz z uzasadnieniem propozycji nowej nazwy. Łącznie konsultacjami zostanie objętych ponad pół tysiąca adresów. Zdajemy sobie sprawę, że konieczność zmiany nazwy ulicy, na którą nie mamy wpływu, powoduje niedogodności dla mieszkańców związane z koniecznością wymiany prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego. Dlatego do korespondencji dołączymy potrzebne formularze oraz niezbędne informacje, by ułatwić wymianę dokumentów. Oczywiście w tym przypadku mieszkańcy będą zwolnieni z opłat. Wnioski o wymianę dokumentów będzie można składać po podjęciu stosownej uchwały przez radę miasta, o czym będziemy informować – mówi Maciej Stachura.

Zgodnie z przygotowanym projektem uchwały ws. zmiany nazw ulic położonych na terenie Miasta Katowice, dla zmienianych nazw ulic proponuje się następujące brzmienie:

- w Piotrowicach - Ochojcu: ulica Lucjana Szenwalda zostałaby zamieniona na ulicę Bolesława Prusa, a ulica Włodzimierza Stahla na Liliową,
- w Załęskiej Hałdzie – Brynowie Część Zachodniej: ulica Brunona Jasieńskiego na ul. Czesława Miłosza,
- w Brynowie Części Wschodniej – Os. Zgrzebnioka: ulica Leona Kruczkowskiego na ul. Zbigniewa Herberta,
- w Dąbrówce Małej: ulica 9 Maja na ul. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala",
- w Murckach: ul. Oskara Langego na ul. Gwarecką.

Formularz konsultacyjny, który zostanie dostarczony do objętych konsultacjami nieruchomości, będzie można zwrócić na jeden z wybranych sposobów:

1. odesłać listem pod adresem: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice, Rynek 13, 40-003 Katowice z adnotacją na kopercie: Konsultacje społeczne dot. zmiany nazwy ulicy;
2. dostarczyć do Wydziału Komunikacji Społecznej, II piętro (pokój 204), Rynek 13, 40-003 Katowice;
3. wrzucić do urny dostępnej w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach – zlokalizowanej na terenie Jednostki Pomocniczej, w obrębie której znajduje się dana ulica;
4. wypełnić formularza w formie elektronicznej, dostępnego pod adresem http://www.konsultacje.katowice.eu.

Urzędnicy czekają na opinie mieszkańców do 25 września. Wyniki zostaną opublikowane na stronie http://www.konsultacje.katowce.eu.