Już po raz drugi, pracownicy centrów nowoczesnych usług dla biznesu w całej Polsce będą promować ideę różnorodności kulturowej w środowisku pracy. Inicjatywa zapoczątkowana w ubiegłym roku przez ABSL pokazuje korzyści jakie płyną z obecności pracowników zagranicznych w polskich firmach. Akcja zaplanowana jest w dniach 14-18 października.

W akcji #razemwpracy biorą udział pracownicy centrów sektora nowoczesnych usług dla biznesu, który zatrudnia najwięcej pracowników z całego świata. Zeszłoroczna edycja objęła 70 firm z 8 polskich miast. W ogólnopolskim Flash Mobie niemal 20 000 pracowników zamanifestowało wówczas wsparcie dla różnorodności i korzyści płynących z pracy w międzynarodowych zespołach. W tym roku organizatorzy zdecydowali się rozbudować wydarzenie. Akcja trwać będzie cały tydzień od 14 do 18 października. W wybranych miastach przeprowadzone będą  debaty z udziałem biznesu i władz lokalnych na temat zmieniającego się rynku pracy i całego społeczeństwa. W firmach biorących udział w akcji organizowane będą warsztaty na temat różnorodności, targi i kiermasze.   

W Katowicach flash mob odbędzie się 17 października o godzinie 12:00,  a organizują go pracownicy firm SGS i Capgemini. Miejsce wydarzenia:  ul. Graniczna 54, Katowice.

 

 „W Polsce inwestuje coraz więcej globalnych instytucji. Wnoszą swój know-how i doświadczenia, wspierając rozwój wielu polskich firm. W Citi, które zatrudnia w Olsztynie i Warszawie ponad 600 obcokrajowców z 65 krajów, widzimy jak duży, pozytywny wpływ na innowacyjność, efektywność, zadowolenie z pracy a także jej jakość, ma kultura promująca różnorodność. Dlatego cieszy nas, że rośnie liczba organizacji zainteresowanych udziałem w inicjatywach wspierających różnorodność, gdyż w efekcie zwiększy to naszą konkurencyjność” – podkreśla Joanna Lewinska, Director w Citi, Pride Network Executive Sponsor.

W polskich centrach usług dla biznesu pracuje niemal 35 tysięcy obcokrajowców, co według szacunków ABSL,  stanowi 14% zatrudnienia w sektorze. Wraz ze wzrostem sektora w całej Polsce, liczba międzynarodowych zespołów będzie stale wzrastała. Dotychczas, największymi grupami zatrudnionymi w polskich centrach usług są obywatele Ukrainy, Włoch i Hiszpanii.

Z ostatniego raportu NIK wynika, że do 2030 pracodawcy będą mieli problemy z obsadzeniem co piątego stanowiska pracy tj. brakować będzie około 4 mln. pracowników. Ułatwiając firmom z sektora zatrudnianie pracowników spoza Polski nie tylko adresujemy problem luki kadrowej, ale także kwestie konkurencyjności. Musimy pamiętać, że nic tak nie sprzyja kreatywności, jak różnorodność poglądów, kompetencji czy doświadczeń, które spotykamy właśnie w międzynarodowych zespołach” – dodaje Wojciech Cichoń, Vice President, Członek Zarządu Capgemini Polska.

Jak wynika z szacunków ABSL, 94% centrów usług wspólnych zatrudnia pracowników spoza granic Polski. Blisko 200 firm ankietowanych w  badaniu ABSL – „Sektor nowoczesnych usług w Polsce 2019”deklaruje posiadanie formalnie usankcjonowanej polityki w zakresie różnorodności i integracji społecznej (ang. Diversity & Inclusion). Akcja #razemwpracy jest dla pracowników nie tylko okazją do docenienia wartości płynącej z pracy w międzynarodowym środowisku, ale także okazją do głębszego poznania kultury, tradycji i specyfiki kraju pochodzenia koleżanki lub kolegi z pracy.