Przedsiębiorcy, którzy w swoje koszty wliczali transakcje gotówkowe, będą musieli pogodzić się z nowelizacją, która okazuje się być bardziej rygorystyczna. Płatności bez użycia rachunku, nie będą mogły przekroczyć 15 tysięcy złotych. Dotychczas kwota ta wynosiła 15 tysięcy euro. Zmiany weszły w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Dlatego firma, która w gotówce wyda więcej niż 15 tys. złotych, nie będzie mogła wliczyć je do kosztów podatkowych.

Właściciele firm będą musieli przygotować się na zmiany, które zostaną wprowadzone od 2017 roku. Według nich będą musieli dokonywać, a także przyjmować płatności transakcyjne związane z rachunkiem firmowym we wszystkich określonych sytuacjach. Do nich zalicza się sytuacja, w której jednym z kontrahentów tej płatności jest inna firma, a także jednorazowa wartość przelewu, bez względu na sumę płatności, które z niego wynikają, ostatecznie przekroczy kwotę 15.000 złotych.

Do tej przedsiębiorcy mogą jeszcze dokonywać takie transakcje na sumę wynoszącą 15.000 euro. Kwota jest przeliczana na PLN według średniego kursu, jaki przedstawia Narodowy Bank Polski, zawsze ostatniego dnia miesiąca, który był przed miesiącem, w którym dokonano płatności.

Przedsiębiorcy, którzy nie dostosowują się do nowych wymogów stawianych w ustawach o podatku PIT oraz CIT, będą musieli liczyć się z nałożonymi sankcjami. Do przedsiębiorców, którzy muszą dostosować się do nowych przepisów, zaliczają się osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, bądź produkcję rolną, w wyznaczonych osobno działach. Mogą oni wliczyć w koszty uzyskania przychodów, jeśli płatność będzie wynikała faktury, lub innego dokumentu, a jednocześnie nie przeprowadzą jej według nowych wymogów przy zastosowaniu rachunku bankowego, nie mogą wliczyć tej płatności w koszta firmy. Jeśli jednak dopuszczą do włączenia tych płatności po stronie kosztów firmy, będą zmuszeni do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, lub do zwiększenia firmowych przychodów. Drugi warunek musi zostać spełniony, jeśli nie będzie możliwe już zmniejszenie kosztów.

Różnicę należy uwzględnić dokładnie taką samą, na jaką kwotę został opłacony rachunek bądź faktura w tym miesiącu, w jakim dokonano transakcji.

Polska nie będzie pierwszym krajem, w którym narzuca się limity płatności gotówkowych. Do krajów w Unii Europejskiej, które również zmieniły przepisy w ustawach o podatkach dochodowych, dołączyły również Portugalia, Hiszpania, Francja, Grecja, Belgia, a także Węgry i Bułgaria. Najniższy limit transakcji gotówkowych posiada Portugalia, która zdecydowała się na obniżenie pułapu do 1 tysiąca euro.

Transakcje za pośrednictwem rachunku bankowego

Do uwzględnionych płatności za pośrednictwem rachunku bankowego będą dołączone także inne transakcje. Do nich zaliczać się będą:
- nabywanie lub wyprodukowanie środków trwałych, bądź nabycie wartości niematerialnych i prawnych
- dokonanie płatności po zamknięciu pozarolniczej działalności gospodarczej, bądź działów specjalnych produkcji rolnej.
- płatności uwzględnione po zmianie formy opodatkowania – jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na ryczałt określony ustawą o ryczałtowanym podatku dochodowym, bądź ustawą o podatku tonażowym z dnia 24 sierpnia 2006 roku.
- jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność rolniczą w specjalnych działach produkcji rolnej, dotyczyć będą one płatności po zmianie zasad ustalania dochodu

Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, bądź zajmujący się wyznaczonymi działami w rolnictwie, będą mogli pomniejszyć swoje koszty uzyskania przychodu, bądź powiększyć przychody jedynie w określonych momentach:
- jeżeli doszło do likwidacji przedsiębiorca, sankcja zostaje nałożona za rok podatkowy, w którym zamknięto działalność
- jeżeli doszło do zmiany formy opodatkowania, lub zmieniono zasady ustalania dochodu, wtedy sankcja zostaje nałożona na rok podatkowy, który poprzedza rok podatkowy, w którym dokonano tychże zmian.

Należy przygotować się, że zmiany w ustawach o PIT, CIT oraz o swobodzie działalności gospodarczej, wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.