Prowadzenie swojej firmy wymaga wielu poświęceń i nierzadko - stresu. Praca po godzinach, regulowanie podatków - to zaledwie ułamek typowego dnia z życia przedsiębiorcy. Prowadzenie swojego biznesu jest okupione wieloma działaniami - w tym także wykazaniem się proaktywną postawą i zabezpieczeniem firmy na wypadek swojej śmierci. Czym jest zarząd sukcesyjny?

Zarząd sukcesyjny - co to jest?

Zarząd sukcesyjny stanowi przykład tymczasowej opcji w przypadku śmierci właściciela firmy. W praktyce oznacza to sprawne przekazanie sukcesyjnemu zarządcy tych praw, które są związane z prowadzeniem firmy. Dysponuje on taką możliwością do chwili, gdy zostaną ustaleni prawni następcy biznesu. Z tej opcji może skorzystać każdy, kto prowadzi działalność i ma ją zarejestrowaną w CEIDG.

 

 Zarząd sukcesyjny - kto może pełnić tę funkcję?

 Punktem wyjściowym do tego, aby móc pełnić rolę zarządcy sukcesyjnego jest posiadanie zdolności do czynności prawnych. Co więcej - nie może być wobec tej osoby wystosowany zakaz dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej. Dużym atutem tego rozwiązania jest to, że taka osoba może być spokrewniona z przedsiębiorcą ani nie ma znaczenia, czy dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami. Najlepiej oczywiście, gdy będzie zaznajomiona z kwestiami dotyczącymi przedsiębiorstwa i będzie w stanie zapewnić dalsze płynne działanie firmy - radzi notariusz. Katowice, Warszawa, Kraków - to zaledwie ułamek miejsc, w których możesz zasięgnąć porady specjalisty w tym zakresie.

Złożenie takiego wniosku o ustanowienie zarządcy sukcesyjnego nie podlega żadnej opłacie. Jeśli chodzi o czas pełnienia tej funkcji - z reguły nie trwa on dłużej niż dwa lata. Co do zasady i zgodnie z definicją - jest to stanowisko czasowe, piastowane do czasu, gdy zostanie ustanowiona odpowiednia osoba. W niektórych przypadkach sąd może rozpatrzyć przedłużenie zarządu sukcesyjnego do pięciu lat.

 

Ustalenie zarządcy funkcyjnego - inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo

Podsumowując - wskazanie takiej osoby powinno stanowić przykład niepisanego obowiązku przedsiębiorcy. Pozwoli to bowiem uniknąć ewentualnego rozproszenia działania firmy po śmierci właściciela. Będzie to stanowiło zabezpieczenie nie tylko interesów przedsiębiorstwa, zapewni bowiem płynne działanie firmy, uniknięcie chaosu i zachowanie miejsc pracy w niezmienionej formie.