Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu- OPROGRAMOWANIE JIRA w ramach projektu „Bez b@rier, bez granic – szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego”, który współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej XI.

 

Dla uczestników szkolenia są całkowicie bezpłatne - współfinansowane w wysokości 85% ze środków UE oraz 15% ze środków Fundacji. Po szkoleniu otrzymują Państwo certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji.

 

Jira to platforma biznesowa do organizowania pracy oraz zarządzania procesami i przepływem informacji w firmie.

JIRA to elastyczne rozwiązanie, które sprawdzi się w każdej organizacji, niezależnie od tego, w jakiej branży pracujesz.

Jest to kompletna platforma, która nie tylko ułatwi komunikację i obieg dokumentów w Twojej firmie, ale też pomoże Ci w realizacjach projektów.

 

Terminy szkoleń:

  • Katowice: 8-10.11.2019r.
  • Gliwice: 15-17.11.2019r.

 

Godziny szkolenia:

piątek: 15.30-18.45

sobota: 8-16.45

niedziela: 8-16.45

 

WYMAGANIA:

Uczestnik musi spełniać łącznie następujące warunki:


• musi mieć skończone 25 lat;
• pracować na terenie województwa śląskiego;
• być kobietą

Jeśli chodzi o mężczyzn, mężczyźni muszą również pracować i mieć skończone 25 lat oraz spełniać 1 z poniższych z warunków:

- osoby powyżej 50 roku życia;
- osoby o niskich kwalifikacjach;
- osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności;
- osoby mieszkające na terenach wiejskich (Tereny wiejskie w rozumieniu kryterium to: gminy wiejskie, wiejsko-miejskie z uwzględnieniem części miejskiej oraz miasta do 25 tys. mieszkańców).

 

Zgłoszenia:

laura.slomiany@processteam.pl

dominika.zielinska@processteam.pl