Ministerstwo Edukacji Narodowej chce, żeby wszystkie szkoły zapewniły uczniom miejsce, w którym będą oni mogli przechowywać podręczniki i przybory szkolne. Słowem, uczniowie muszą mieć swoje szafki.

Nowa długość przerw, obowiązkowe szafki i dostęp do wody. MEN szykuje rewolucję w szkołach.

Z zarządzenia ministerstwa wynika też, że uczniowie muszą mieć także dostęp do wody pitnej. Będzie to jeden z elementów szerokiego programu, którego celem jest zmiana nawyków żywieniowych uczniów, a zwłaszcza eliminacji z ich diety napojów słodzonych.

W rozporządzeniu MEN są również wytyczne dotyczące przerw. Najkrótsze mają trwać 10 minut. Dyrektorzy muszą w taki sposób sporządzać plany lekcji, żeby przedmioty, które „wymagają intensywnego wysiłku umysłowego” odbywały się nie później niż na szóstej godzinie w danym dniu.

Szkoły muszą przygotować się do tych zmian do 1 marca przyszłego roku.