Wybór dalszej ścieżki edukacyjnej jest nie lada wyzwaniem dla młodzieży gimnazjalnej. Katowickie szkoły ponadgimnazjalne zachęcają szeroką ofertą kierunków i możliwością rozwijania zainteresowań.

- Magistrat corocznie dokonuje analizy rynku pracy i zapotrzebowania na specjalistów w danej branży. Na podstawie opracowanych wniosków otwierane są nowe kierunki kształcenia – mówi Sławomir Witek, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu.

Są jeszcze wolne miejsca w niektórych szkołach. Absolwenci gimnazjów mogą złożyć wnioski w naborze uzupełniającym. Trwa on od 14 lipca. Proces rekrutacji odbywa się za pośrednictwem serwisu internetowego www.slaskie.edu.com.pl.

W tym roku na zlecenie Urzędu Miasta zrealizowano filmy promujące branże zawodów przyszłości. Spoty promocyjne „Wybierz zawód przyszłości” zobaczyć można w serwisie internetowym YouTube na profilu Katowickiego Oficjalnego Kanału lub na stronie www.katowice.eu w zakładce Edukacja. Można tam również znaleźć ofertę szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018 według branż, w których kształcą katowickie jednostki oświatowe.