1 i 2 grudnia Katowice organizują targi edukacyjne dla uczniów stojących przed wyborem szkoły średniej.

Festiwal „Sięgnij po zawód” będzie częścią Śląskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. – Celem targów jest przybliżenie oferty szkół ponadpodstawowych, ułatwienie podjęcia decyzji i odpowiedzi na pytanie – co dalej? O tym, że nie jest to łatwa decyzja wiedzą wszyscy dorośli, ale również młodzież bardzo poważnie podchodzi do tematu wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej, by w przyszłości jak najlepiej zaistnieć na rynku pracy. Dlatego też niezależnie od doradztwa zawodowego, które prowadzone jest w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych zapraszamy na targi edukacyjne – mówi Grażyna Burek, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice.

Szkoła zawodowa, zarówno techniczna, jak i branżowa, daje nieograniczone możliwości planowania kariery i rozwoju zawodowego oraz osobistego. Optymalnie przygotowana i stale unowocześniana baza dydaktyczna katowickich szkół zawodowych, a także wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna są gwarancją bardzo dobrego przygotowania młodzieży i wysokiej zdawalności egzaminów zawodowych – dodaje prezydent Katowic Marcin Krupa. – W myśl przyjętej polityki oświaty, chcemy wzmocnić szkolnictwo zawodowe w mieście. To z jednej strony chęć zapewniania kształcenia zawodowego na jak najwyższym poziomie, z drugiej odpowiedź na potrzeby rynku pracy - mówi prezydent.

Atutem katowickich szkół zawodowych jest współpraca z potencjalnymi pracodawcami (staże, praktyki i gwarancje zatrudnienia dla najlepszych), z uczelniami wyższymi (opieka naukowa, gwarancja przyjęcia na wyższą uczelnię), realizacja projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (w tym staże i praktyki zagraniczne), realizacja własnych projektów i programów autorskich, a także oferta dodatkowych kursów i szkoleń np. KSAPL, CISCO czy SEP, i możliwość uzyskania tych i innych certyfikatów akredytujących.

Warto zapoznać się i skorzystać z oferty liceów ogólnokształcących, zespołów szkół zawodowych, technicznych i branżowych. Impreza odbędzie się 1 i 2 grudnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

Festiwal „Sięgnij po zawód”

  • Trzydzieści jeden szkół ponadpodstawowych w jednym miejscu!
  • Licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe I stopnia
  • Doradztwo zawodowe i poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Szkoły ponadpodstawowe w Katowicach

  • nieograniczone możliwości planowania kariery i rozwoju zawodowego oraz osobistego
  • optymalnie przygotowana i stale unowocześniana baza dydaktyczna
  • wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna
  • wysoka zdawalność egzaminów zawodowych
  • uczniowie w Katowicach mają do wyboru zawody branży usługowo–hotelarskiej i gastronomicznej, ekonomicznej, handlowej, mechanicznej, elektrycznej i elektronicznej oraz innych branż, np. technik automatyk i sterowania ruchem kolejowym, technik dróg i mostów kolejowych, technik budownictwa, technik geodeta, technik przemysłu mody, technik architektury krajobrazu, technik budowy dróg, gazownictwa, technik realizacji nagrań i nagłośnień, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik wentylacji i klimatyzacji, technik fotografii i multimediów, technik organizacji reklamy, technik logistyk i technik spedytor, technik górnictwa, technik procesów drukowania i procesów introligatorskich, technik cyfrowych procesów graficznych, technik ochrony środowiska, technik weterynarii.
  • szkoły proponują młodzieży posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego kształcenie w zawodach: kucharz, sprzedawca, ślusarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, fryzjer, ogrodnik czy technik informatyk.