Uniwersytet Śląski po raz siódmy organizuje Światowy Tydzień Mózgu. Od 14-18.03 odbędą się wykłady mające na celu promowanie wiedzy z zakresu psychologii, neurobiologii i kognitywistyki. Kognitywistyka to nauka zajmująca się obserwacją i analizą działania mózgu, zmysłów i umysłu.

Wykłady przeznaczone są dla osób, które interesują się możliwościami i ograniczeniami ludzkiego mózgu. Wszystkie zajęcia będą miały miejsce w sali wykładowej CINiBA (Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka) w Katowicach przy ul. Bankowej 11A o godzinie 17.00. Zapisać się można także na warsztaty przeznaczone przede wszystkim dla młodzieży z Robo-feedback i obsługi EEG.
Tydzień Mózgu 2016 organizowany jest przez studentów, doktorantów, pracowników Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe we współpracy ze specjalistami informacji naukowej CINiBA.

Program
Wykłady - godzina 17.00, sala konferencyjna, poziom 0
Poniedziałek 14.03.2016
"Mózg geometryczny - od orientacji przestrzennej do matematyki"
dr Mateusz Hohol, Zakład Logiki i Kognitywistyki Instytut Filozofii i Socjologii Polska Akademia Nauk

Wtorek 15.03.2016
"System pamięci przestrzennej – jak mózg tworzy mapy?"
dr Rafał Czajkowski, Pracownia Pamięci Przestrzennej, Zakład Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Środa 16.03.2016
"Obrazowanie mózgu od skali makro do skali micro"
dr Karol Małota, Katedra Histologii i Embriologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ

Czwartek 17.03.2016
"O łupaniu i gładzeniu kamieni nauki oraz laboratoriach pełnych jaskiniowców w fartuchach"
dr Łukasz Jach, Zakład Psychologii Zdrowia i Jakości Życia, Instytut Psychologii UŚ

Piątek 18.03.2016
"Co mózg niemowlaka wie o świecie i jak to badać?"
dr Przemysław Tomalski, Pracownia Neurokognitywistyki Rozwojowej, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
Warsztaty, sala seminaryjna, poziom 2
Tytuł: Unibot: Robo-feedback
Prowadzący: Mikołaj Karawacki
Uczestnicy: gimnazjaliści
Liczba osób: max. 12
Termin: 15.03.2016., godz. 14:30-16:30
Opis: W trakcie warsztatów uczestnicy zaprogramują robota mającego za cel podążać trasą oznaczoną linią, wykorzystującego w tym celu mechanizm sprzężenia zwrotnego. Do tego celu korzystać będą z systemu Lego Mindstorms EV3. Zapraszamy do wspólnego programowania. Kontakt i zapisy: unibot@us.edu.pl


Tytuł: Elektroencefalografia, czyli EEG
Prowadzący: Dr Jacek Francikowski
Uczestnicy: gimnazjaliści/licealiści
Liczba osób: max. 15
Termin: 16.03.2016 oraz 17.03.2016., godz. 15:30-16:30
Opis: W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznają się z możliwościami pomiaru aktywności elektrycznej mózgu. Wspólnie wykonamy podstawowy pomiar EEG, zobaczymy na żywo jak wygląda rejestracja oraz fale mózgowe generowane przez korę mózgową. Dowiemy się też do czego można je wykorzystać.
Kontakt i zapisy: jacekfrancikowski@wp.pl

Warsztaty, sala dydaktyczna, poziom 0
Tytuł: Sztuka szukania w labiryncie informacji - możliwości i ograniczenia naszego mózgu
Prowadzący: mgr Jadwiga Witek, mgr Tomasz Zięba
Uczestnicy: gimnazjaliści/licealiści
Liczba osób: max. 30
Termin: 16.03.2016 godz. 12.00-13.30 oraz 17.03.2016, godz. 14.00-15.30
Opis: W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak wyszukiwać i w jaki sposób wartościować znalezione w Interencie informacje na temat działania ludzkiego mózgu.
Kontakt i zapisy: jadwiga.witek@ciniba.edu.pl