Restauracja SiTG działała nieprzerwanie na popularnym Nikiszu od 4 grudnia 1989 r. jako interes rodzinny prowadzony przez ojca z synem.