Sejm przyjął ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, z której wynika, że w niedalekiej przyszłości będziemy musieli się liczyć z dodatkowymi opłatami za wjazd do centrów miast liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców samochodami spalinowymi. Zostanie też wprowadzona opłata emisyjna, która będzie doliczana do ceny paliw.