Dziś najbardziej depresyjny dzień w roku tzw "blue monday"

Dziś ostatni poniedziałek pełnego tygodnia stycznia, czyli "blue monday". Według psychologów to najbardziej depresyjny dzień roku.
Termin "blue monday", oznaczający dzień, w którym kumulują się wszystkie niekorzystne zdarzenia, wprowadził psycholog Cliff Arnall z Cardiff University. Opracował wzór, który po uwzględnieniu takich czynników jak krótki dzień, małe nasłonecznienie, świadomość niedotrzymania noworocznych postanowień, zbliżające się terminy płatności pożyczek związanych z wydatkami na święta zakłada, że najbardziej depresyjny dzień w roku wypada właśnie w ostatni poniedziałek pełnego tygodnia stycznia. 

Wcześniej "blue monday" wypadał w ostatni poniedziałek stycznia, ale zdaniem Arnalla zaczynamy odczuwać złe samopoczucie wcześniej z powodu kryzysu światowego. Część naukowców uważa wzór Arnalla za pseudonaukę.

Stan zdrowia psychicznego przedstawia formuła:

 

\frac{[W + (D-d)] \times T^Q}{M \times N_a}

gdzie:

W – pogoda (ang. weather)
D – dług, debet (ang. debt)
d – miesięczne wynagrodzenie
T – czas od Bożego Narodzenia (ang. time)
Q – niedotrzymanie postanowień noworocznych
M – niski poziom motywacji (ang. motivational)
Na – poczucie konieczności podjęcia działań (ang. a need to take action)

A jak Wy się dziś czujecie?