Katowiccy policjanci wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach zorganizowali zajęcia z samoobrony dla kobiet. Celem takiego spotkania ze strony praktycznej oraz teoretycznej oprócz aktywizacji ruchowej i integracji, były działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnej społeczności dzielnicy Śródmieście.