Na tych ulicach może zabraknąć energii elektrycznej.

2018-05-15
07:00-15:00

Katowice: Parkowa, 3, 5, 7.

2018-05-16
08:00-17:00

Katowice: Wczasowa, nr od 18 do 18C, od 16 do 16E, od 14 do 14D.

2018-05-18
08:00-12:00

Katowice: Rybnicka, nr 1, 5, 13, 15, 17, Biblioteka przy ul. Rybnickiej , Pawilon na przeciw ul. Rybnickiej 15.

2018-05-18
08:00-12:00

Katowice: Francuska, nr 70A, 70B, 78, stacja Paliw na rogu ul. Francuskiej i Ceglanej.

2018-05-18
08:30-15:00

Katowice: Cegielnia Murcki ; Tartaczna.