Głównym zadaniem Rady Fiskalnej będzie monitorowanie budżetu państwa pod kątem jego zgodności z krajowym i unijnym prawem.