Już teraz ponad 20 krajów z Europy oraz USA to odbiorcy produktów mlecznych z bieruńskiej fabryki. Systematycznie rośnie liczba wariantów produktowych trafiających poza granice kraju, a firma Danone deklaruje dalszy rozwój eksportu w Europie. To co w fabryce pozostaje niezmienne to produkcja, której przyświeca troska o ludzi i środowisko naturalne.

Wartość rynku produktów mlecznych w Polsce wynosi 4,74 miliarda PLN, a Danone jest jego liderem, z 23% udziałem wartościowym. W 2017 roku około 99% gospodarstw domowych kupiło kategorię produktów mlecznych, a produkty Danone były obecne w 8 domach na 10. Ulubione marki Polaków, takie jak Danio, Danonki, Activia czy Fantasia, powstają właśnie w fabryce w Bieruniu.  

Produkty ze Śląska podbijają Europę

Obecnie w Bieruniu powstaje aż blisko 250 wariantów produktów mlecznych, a część formatów - takich jak jogurty pitne w opakowaniach powyżej 100 g oraz serki w wygodnych saszetkach, które pozwalają na przechowywanie produktu poza lodówką aż do 6 godzin – produkowanych jest wyłącznie w Fabryce w Bieruniu.

Taka specjalizacja w produkcji stanowi dla nas silną przewagę konkurencyjną w Europie oraz potwierdza strategiczną rolę bieruńskiej fabryki w globalnych strukturach Danone. Produkty, które tworzy zespół ponad 600 pracowników fabryki, trafiają  do ponad 20 krajów, głównie z rejonu Europy Zachodniej, a skala eksportu, jak i liczba wariantów produktowych wysyłanych poza granice naszego kraju, systematycznie rośnie. Jestem dumny z tego, że jakość produktów z Bierunia ceniona jest przez konsumentów w wielu krajach.” mówi Rafał Piwowarski, Dyrektor Fabryki Danone w Bieruniu.

Danone stawia na współpracę z rolnikami z regionu

Fabryka Danone w Bieruniu wspiera rozwój polskich rolników, którzy od lat dostarczają wysokiej jakości mleko. Powstają z niego jogurty, serki oraz desery mleczne. Firma współpracuje z 80 gospodarstwami rolnymi z regionu - w wielu przypadkach od 20 lat, czyli od początku działalności firmy w Bieruniu.

W Danone stawiamy na silne, bezpośrednie relacje – każdego dostawcę traktujemy jako członka naszego zespołu – znamy się osobiście i między innymi dzięki tym relacjom współpracujemy przez wiele lat. Możliwość realizacji wspólnych projektów na partnerskich zasadach, przynosi korzyści obu stronom i pozwala wspólnie dbać o wysoką jakość naszych produktów. Prowadzimy programy dedykowane rolnikom i ich gospodarstwom. Współpracujemy również z nimi w cel tworzenia programów społecznych dla lokalnych społeczności. Ciekawym przykładem takiej inicjatywy jest Dan Edu – lekcje jogurtowe odbywające się w gospodarstwach rolnych, na sianie, w towarzystwie krów. To ogromna frajda dla dzieci z pobliskich szkół, które poprzez zabawę uczą się zasad właściwego odżywiania oraz troski o naturę.” – mówi Wioletta Raczkowska, Dyrektor ds. Zakupów Mleka.

Głównym kryterium w wyborze dostawcy dla Danone nie jest jednak lokalizacja, a wysoka jakość mleka. Każdy dostawca jest starannie wybierany w oparciu o wymagające procedury, które potwierdzają spełnienie wysokich standardów Danone w zakresie jakości, bezpieczeństwa czy wpływu na środowisko naturalne. Danone stawia na model produkcji, który łączy cele ekonomiczne
i jakościowe z wymogami środowiskowymi oraz dbałością o etyczną stronę prowadzenia biznesu. Dlatego właśnie jednym z podstawowych elementów Programu Zrównoważonego Rolnictwa DANONE dla gospodarstw mlecznych jest dbanie o dobrostan zwierząt, co jest weryfikowane w ramach cyklicznych audytów, opartych o autorską metodologię Danone. Co roku firma prowadzi również audyty z zakresu emisji CO2, tak by wspólnie z gospodarstwami minimalizować wpływ na środowisko.

Dobry pracodawca w regionie

Firma Danone generuje w polskiej gospodarce zatrudnienie, w sposób bezpośredni oraz pośredni, na poziomie ponad 5000 miejsc pracy. Dla porównania, taka liczba miejsc pracy odpowiada 40% osób
w wieku produkcyjnym w Bieruniu.

Zespół fabryki w Bieruniu tworzy ponad 600 pracowników, którzy chętnie wiążą się z Danone na wiele lat – średni staż pracy to 10 lat, a wskaźnik rotacji kadr wynosi 6% i plasuje się znacznie poniżej średniej krajowej (21%). Potwierdza to, że Danone jest dobrym i solidnym pracodawcą.

Pracownicy są sercem naszej firmy. Dokładamy starań, by fabryka w Bieruniu była przyjaznym miejscem pracy, oferując pracownikom szereg benefitów i tworząc możliwości do ich rozwoju zawodowego. Stosujemy wiele narzędzi do motywowania pracowników, a wśród nich na  uwagę zasługuje Program Doceniania Pracowników polegający na dostrzeganiu pracy i osiągnięć współpracowników. Dotyczą one zarówno efektywności procesów, jak i pracy zespołowej czy zaangażowania. Każdy pracownik może nominować dowolną osobę lub zespół, który według niego powinien być wyróżniony. – mówi Krzysztof Wiśniak, Kierownik ds. Personalnych.  

Danone w trosce o ludzi i środowisko

W myśl wizji One Planet. One Health firma wychodzi z założenia, że zdrowe ciało potrzebuje wartościowej żywności – która to z kolei zależy od kondycji planety. Tego rodzaju podejście widoczne jest na wszystkich etapach powstawania produktów  – od gospodarstwa rolnego, po procesy logistyczne. Dzięki wdrożeniu licznych rozwiązań z myślą o środowisku, fabryka w Bieruniu doprowadziła do znacznych redukcji jej wpływu na środowisko: emisja CO2 w latach 2009-2017 została zmniejszona aż o 25%, w ciągu ostatnich 10 lat redukcja zużycia energii wyniosła 21%, natomiast  zużycie wody  spadło o 20%.

Danone stawia również na edukację żywieniową i ekologiczną dzieci z regionu. Oprócz inicjatywy Dan Edu, firma prowadzi również program „Śniadanie daje moc”, którego celem jest edukacja o roli śniadania w diecie dzieci.

Ogromną popularnością cieszą się również edukacyjne wycieczki po fabryce w Bieruniu, którą
w ramach 700 grup odwiedziło już aż blisko 24 000 dzieci. Podczas zajęć najmłodsi poznają zasady zdrowego żywienia, segregacji odpadów i dbania o planetę, a także na żywo sprawdzają, jak powstaje jogurt. Co ważne, popularność tego programu jest ogromna – bieruńska fabryka ma zarezerwowane terminy aż do połowy 2020 roku.  

O grupie spółek DANONE

DANONE to światowy lider na rynku żywności, któremu we wszystkich działaniach przyświeca dbanie o zdrowie. W Polsce DANONE działa w 4 obszarach istotnych dla prawidłowego żywienia: produkty mleczne oraz pochodzenia roślinnego (Danone), woda i napoje (Żywiec Zdrój), żywność dla niemowląt i małych dzieci (NUTRICIA) oraz żywność medyczna (NUTRICIA Medyczna). Wszystkie spółki DANONE łączy podwójne zobowiązanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz realizacja misji, zgodnie z którą poprzez żywność niesiemy zdrowie tak wielu ludziom, jak to możliwe. Poprzez nasze produkty, projekty
i programy, zachęcamy do podejmowania właściwych wyborów żywieniowych na co dzień oraz przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju planety.

W 8 lokalizacjach w kraju zatrudnienie znajduje ponad 3 000 osób, rozwijających się zawodowo w bezpiecznym
i przyjaznym środowisku pracy.