W budżecie obywatelskim mieszkańcy – zarówno ci, którzy składają wnioski, jak i ci, którzy potem głosują – wskazują to, co jest dla nich ważne. W budżecie na 2018 rok pani Agnieszka Drożyńska zaproponowała, by pomóc wolno żyjącym kotom w Katowicach.

Wśród projektów ogólnomiejskich w ubiegłorocznym głosowaniu BO trzecie miejsce przypadło zadaniu o wartości 42 tys. zł, polegającemu na budowie sieci domków dla kotów wolno żyjących w dzielnicach Katowic. Na ten pomysł zagłosowało 6 346 mieszkańców. Wnioskodawczyni wskazała miejsca w kilkunastu dzielnicach. Okazało się, że nie we wszystkich wskazanych lokalizacjach bytują zwierzęta. Dlatego zachęcamy karmicieli do odbioru domków i umieszczeniu ich w miejscach, gdzie z pewnością będą przydatne.

Domki mogą odbierać mieszkańcy, którzy opiekują się kotami wolno żyjącymi. Jednak – pamiętajmy! – postawienie domku w takim miejscu nie może budzić sprzeciwu pobliskich mieszkańców i wymaga przede wszystkim zgody posiadacza lub zarządcy terenu. Zgodnie z regulaminem domki można stawiać na terenie, który jest własnością miasta Katowice, Skarbu Państwa, spółdzielni, wspólnoty mieszkaniowej lub Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, a także na terenie jednostek oświatowych lub placówek opiekuńczych prowadzonych przez miasto.

O czystość w domkach oraz w ich pobliżu ma dbać karmiciel, który nadzorowany będzie przez stowarzyszenie lub fundację prozwierzęcą. Domki do odbioru będę w drugiej połowie sierpnia w miejskim schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Milowickiej 1b. Więcej informacji, w tym o procedurze odbioru i niezbędnych dokumentach na stronie www.bo.katowice.eu.

Koty wolno żyjące są pożyteczne
 „Zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu” (art. 21 Ustawy o ochronie zwierząt)
 Do zwierząt wolno żyjących należy zaliczyć dzikie koty żyjące w mieście. Zwierzęta te żyją w sąsiedztwie człowieka, w piwnicach, ogrodach działkowych, opuszczonych posesjach.
 Schronisko nie przyjmuje kotów wolno żyjących. Zamknięcie i pozbawienie ich wolności jest równoznaczne ze skazaniem ich na śmierć.
 Myszy i inne gryzonie mają zakodowaną genetycznie zdolność do ucieczki z miejsc, w których czują zapach kota. Z powyższych powodów w miejscu, gdzie bytują koty wolno żyjące, zmniejsza się automatycznie ilość gryzoni.
 Koty powinny być karmione o tej samej porze, najlepiej w godzinach najmniejszego ruchu. Zwierzęta karmić należy wyłącznie przeznaczoną do tego karmą. Niezbędne jest również zapewnienie zwierzętom stałego dostępu do czystej wody. Niezachowanie czystości w takim miejscu to jeden z kilku powodów nietolerancji innych mieszkańców dla kotów i jego karmiciela.
 Nie pozwól, by przez Twoje przyzwolenie na rozmnażanie rosła skala kociego bólu i cierpienia. Każdy dorosły kot przebywający pod Twoją opieką powinien być wysterylizowany. Wysterylizowane kotki i wykastrowane kocurki są silniejsze, zdrowsze, nie zarażają się od siebie groźnymi chorobami, nie walczą.
 Koty powinno się cyklicznie odrobaczać.