Rosnące problemy z rekrutacją pracowników o odpowiednich kompetencjach oraz wzrastający odsetek osób wypalonych zawodowo to największe wyzwania, z którymi obecnie mierzą się działy HR.