Utrata zatrudnienia wiąże się z tym, że dana osoba zostaje postawiona w dość trudnej sytuacji. W celu zmniejszenia negatywnych skutków takiego wydarzenia, w Kodeksie Pracy zawarto informację o tym, że osoba otrzymująca wypowiedzenie od pracodawcy ma do wykorzystania tzw. dni wolne na poszukiwanie pracy.

Liczba dni wolnych od pracy

Informacje dotyczące dni wolnych od pracy, które powinny zostać przeznaczone na poszukiwanie nowego zatrudnienia, zostały opisane w art. 37 Kodeksu Pracy. Zapis ten nie tylko gwarantuje zwolnienie na czas szukania pracy, ale także obliguje pracodawcę do wypłacenia pracownikowi pełnej kwoty wynagrodzenia, mimo że ten nie pełnił swoich obowiązków w określonych dniach.

Dni wolne przysługują jedynie tym pracownikom, których okres wypowiedzenia wynosi co najmniej dwa tygodnie. W sytuacji, gdy okres wypowiedzenia trwa od dwóch tygodni do miesiąca, osobie zatrudnionej przysługują dwa dni wolne na szukanie nowej posady. Z kolei w sytuacji, gdy wypowiedzenie obejmuje trzy miesiące, pracownik ma prawo do wykorzystania aż trzech dni pełnopłatnego zwolnienia.

Warunki przyznania dni wolnych na poszukiwanie pracy

Pracownik, który otrzymuje wypowiedzenie umowy o pracę, powinien zdawać sobie sprawę z tego, iż opcja wykorzystania płatnych dni wolnych na poszukiwanie pracy w kilku sytuacjach jest mocno ograniczona.

  • Po pierwsze, ustawa przewiduje, że okres wypowiedzenia przysługuje pracownikom tylko wtedy, gdy utrata źródła utrzymania następuje z winy zatrudniającego. Osoby decydujące się na odejście z firmy z własnej woli są zatem pozbawione możliwości skorzystania z takiego przywileju.

  • Po drugie, aby otrzymać dni wolne na poszukiwanie pracy, należy złożyć odpowiedni wniosek. Nie są one przyznawane automatyczne wraz z otrzymaniem wypowiedzenia.

Dni wolne nie należą się również tym pracownikom których okres wypowiedzenia wynosi mniej niż dwa tygodnie. Podobnie jest w przypadku osób zatrudnionych na okres próbny lub przebywających na zastępstwie – zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 331 Kodeksu Pracy, okres wypowiedzenia umowy w takiej sytuacji wynosi trzy dni robocze, co dyskwalifikuje do otrzymania pełnopłatnych dni na poszukiwanie pracy.

Istotną informacją jest również to, że jeśli pracownikowi przysługuje możliwość skorzystania z dni wolnych na poszukiwanie pracy, to przywilej ten dotyczy jedynie dni roboczych. Oznacza to, że pracodawca nie może wykorzystać w tym celu czasu, gdy pracownik nie pełni swoich obowiązków z powodów takich jak czas świąteczny lub urlop.

Gdzie szukać nowego zatrudnienia?

Oferty pracy z Katowic i innych polskich miast pojawiają się każdego dnia. Co więcej, coraz większa liczba pracodawców decyduje się na zawiązywanie umów o pracę zamiast tych o dzieło czy zlecenie, co jest korzystną opcją dla obu stron.

Szukanie nowego zatrudnienia w dzisiejszych czasach jest bardzo ułatwione – wystarczy aktywnie śledzić serwisy z ogłoszeniami o poszukiwaniu pracowników. Rynek jest obecnie otwarty na ludzi z różnymi talentami i umiejętnościami, co sprawia, że każdy ma szansę na znalezienie pracy, w jakiej będzie się spełniał.

Sprawdź także inną publikację: "Szukasz nowej pracy? Sprawdź co powinna zawierać umowa o pracę".