Śląski rynek pracy z całą pewnością można określać jako miejsce przyjazne dla pracowników wszelkich sektorów i profesji. O zdrowej kondycji lokalnej gospodarki świadczą nie tylko rozmaite oferty pracy publikowane a portalach ogłoszeniowych, ale również dane statystyczne, jakie serwuje nam między innymi GUS. W praktyce warto wspomnieć, że poprawie ulegają warunki zatrudnienia, a wynagrodzenia w regionie stale rosną.