W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia – podkreśla w komunikacie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu jednocześnie zachęca wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji medialnych, zwłaszcza w niedziele oraz podczas Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkiej Nocy. „Ufajmy, że dzięki modlitwie oraz wysiłkom nas wszystkich, jak najszybciej będziemy mogli cieszyć się na nowo wspólną celebracją w naszych kościołach” – napisał.

„Powierzając po raz kolejny Panu Bogu naszą Ojczyznę i wszystkich Polaków w kraju i za granicą, poprosiłem kardynała Manuela José Macário do Nascimento Clemente przewodniczącego Konferencji Episkopatu Portugalii, aby włączył również Kościół w Polsce w akt zawierzenia, którego ma dokonać w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie dnia 25 marca 2020 roku” – dodał abp Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu zapewnił też, że w tym bardzo trudnym czasie modli się za wszystkich, a zwłaszcza za osoby starsze, chore i samotne. „Zachęcam równocześnie do solidarnego podejmowana uczynków miłosiernych wobec osób potrzebujących” – prosił przewodniczący Episkopatu Polski.

POMOC DLA ŚLĄSKICH SZPITALI

ZRZUTKA

Pozostałe sakramenty: 

Sakrament chrztu 

 1. Podczas liturgii chrztu wodę należy każdorazowo zmienić i poświęcić. Nie można używać wody wcześniej poświęconej.

Sakrament pokuty

 1. W obecnych warunkach możliwa jest celebracja sakramentu pokuty zgodnie 
  z obrzędem pojednania jednego penitenta. 
 2. Nie należy organizować nabożeństw pokutnych.
 3. Posługę kapłanów w konfesjonałach należy tak zorganizować, aby wierni mogli skorzystać ze spowiedzi nie tylko przed rozpoczęciem Mszy św., ale również 
  w ciągu dnia. Ze względu na mogące wystąpić trudności w organizacji spowiedzi dekanalnych, wskazane jest na chwilę obecną, aby już wyznaczać dodatkowe dyżury spowiednicze w ciągu tygodnia, tak aby kapłani czekali na wiernych 
  w konfesjonałach.
 4. Kratki konfesjonałów należy zabezpieczyć folią. Folię powinno się dezynfekować lub zmieniać codziennie. Do tego celu najlepiej wykorzystać przeźroczyste folie typu stretch, które są samoprzylepne i wytrzymałe. 
 5. Jeśli to możliwe, do celów spowiedzi należy wykorzystać kaplice, które po odpowiednim przystosowaniu mogą dobrze służyć sprawowaniu sakramentu pokuty i pojednania, zapewniając także właściwą przestrzeń. Można także zaadoptować inne pomieszczenie, które zapewni właściwe warunki i służyć będzie powadze sprawowanego sakramentu z zachowaniem odpowiedniej odległości od spowiednika. 
 6. Jeżeli gdzieś jeszcze jest zwyczaj całowania stuły po spowiedzi, należy go zaniechać. 
 7. Wierni powinni oczekiwać na spowiedź zachowując odpowiednie odległości między sobą. 

Sakrament namaszczenia chorych i odwiedziny chorych

 1. Chorzy nie mogą być pozbawieni opieki duchowej. Dlatego, gdy chory wyraża pragnienie przyjęcia księdza, ten nie może odmówić, chyba że stan zdrowia duszpasterza miałby zaszkodzić choremu.
 2. W przypadku udzielania sakramentu namaszczenia chorych w uzasadnionym przypadku wystarczy jedno namaszczenie na czole lub innej części ciała 
  i wypowiedzenie całej formuły (por. kan. 1000 §1 KPK).
 3. Względem chorych objętych kwarantanną należy przestrzegać postanowień kompetentnych władz. 
 4. Kapelani w szpitalach mają obowiązek stosować się do zarządzeń dyrekcji placówek.
 5. Należy zawiesić w parafiach posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

Pogrzeb

 1. W pogrzebach winna uczestniczyć tylko najbliższa rodzina. Dotyczy to również zgromadzeń w miejscach otwartych, a takim jest także cmentarz.
 2. O powyższych przepisach należy poinformować rodzinę i wskazać, aby poza najbliższymi krewnymi nikt inny w pogrzebie nie uczestniczył. Spotkanie szerszego grona znajomych i przyjaciół można zorganizować po ustaniu stanu epidemii np. w pierwszą rocznicę śmierci. 
 3. W odniesieniu do liturgii pogrzebowej należy zrezygnować z organizacji konduktów (między kościołem a cmentarzem). Należy pamiętać o nieotwieraniu trumny.