Aby legalnie pracować w Polsce, cudzoziemcy muszą uzyskać odpowiednie zezwolenie. Mówią o tym przepisy dotyczące zatrudnienia obcokrajowców w Polsce, dlatego też warto wiedzieć, jakie warunki trzeba spełnić oraz jakie dokumenty będą do tego niezbędne.