Pandemia spowodowała, że z terminem upadłości konsumenckiej zapoznaje się coraz więcej osób. Trudna sytuacja sprawia, że coraz więcej ludzi zostaje z długami, których nie są w stanie spłacić. Jeśli jesteś w sytuacji, która sprawia, że nie możesz spłacić swoich zobowiązań, warto zastanowić się nad ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Co to jest i z jakimi konsekwencjami wiąże się status upadłości konsumenckiej? Dowiesz się tego z poniższego artykułu.

Co to jest upadłość konsumencka i jakie są jej konsekwencje?

Upadłość konsumencka to, mówiąc w skrócie status, który skutkuje redukcją lub umorzeniem części zobowiązań względem wierzycieli. Jednak upadłość konsumencka to nie stan, w którym po prostu nie musimy już zwracać wierzycielom pieniędzy, lecz pomoc w wyjściu z pętli długów, niejednokrotnie związana z wieloma ograniczeniami. Upadłość konsumencka niesie konsekwencje, które wyjaśni Ci prawnik (np. z kancelarii adwokackiej w Katowicach), tutaj dowiesz się natomiast pokrótce o najważniejszych z nich. Należy pamiętać, że proces uzyskania statusu upadłości konsumenckiej jest dość skomplikowany, dlatego warto poprosić o pomoc doświadczonego prawnika. 24 marca 2020 roku w związku z pandemią koronawirusa weszła w życie nowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej, która stanowi między innymi, że przyczyny upadłości badane są już po jej ogłoszeniu. W związku z tym o status upadłości konsumenckiej mogą ubiegać się również osoby, które nie spłaciły swoich zobowiązań na skutek niedbalstwa bądź celowo, co wcześniej wykluczało możliwość uzyskania tego statusu.

Likwidacja majątku po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka oprócz redukcji długów niesie za sobą określone konsekwencje. Należy pamiętać, że umorzenie długów znajduje się dopiero na końcu łańcucha, który uruchamia proces upadłości konsumenckiej. Ponadto, umorzenie długów ma charakter czasowy i następuje dopiero wtedy, gdy ze względu na sytuację finansową niemożliwa jest częściowa redukcja zobowiązań, dłużnik nie posiada także majątku. Jeśli jednak osoba zadłużona jest właścicielem nieruchomości lub innego rodzaju wartościowych rzeczy (samochód czy innego rodzaju dobra), pierwszym krokiem jest zajęcie majątku i wystawienie go na licytację. Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży, spłaca się część długów wierzycielom. Sąd sprawdza również, czy w ciągu 6 miesięcy przed rozpoczęciem procesu upadłości nie doszło do przeniesienia części majątku na osoby, które są dłużnikowi bliskie – w takim przypadku sąd może podważyć przeniesienie majątku.

Publiczne ujawnienie długów i niemożność wzięcia kredytu

Każdy dłużnik, który otrzyma status upadłości konsumenckiej zostanie zapisany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, oraz w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości. Jest to informacja publiczna, do której każdy ma dostęp, należy się więc liczyć z tym, że nie będziemy mogli ukryć naszych problemów z długami.

Kolejną konsekwencją jest także czasowe wykluczenie dłużnika z oferty kredytowej banków. Jednak w większości przypadków po pewnym czasie, osoba, która ogłosiła upadłość znów zyskuje pełną zdolność kredytową.