16 listopada 2023 roku przed siedzibą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbędzie się honorowa zbiórka krwi. Od 8.00 do 13.00 ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa będzie oczekiwać na wszystkich krwiodawców. Zapraszamy do honorowego oddania krwi dla potrzebujących, rannych i chorych!