Katowice to miasto nie tylko atrakcyjne dla biznesu. W kolejnym rankingu magazynu Forbes, stolica metropolii zajęła pierwsze miejsce, wyprzedzając m.in. Gdynię, Wrocław i Kraków w rankingu miast, których władze przodują w działaniach proekologicznych w Polsce.

Na co zwrócili uwagę autorzy rankingu? – Interesującym projektem międzynarodowym realizowanym w Katowicach jest Awair. Miasto wraz z partnerami z innych europejskich miast otrzymały dofinansowanie z programu Interreg Europa Centralna. Katowice planują m.in. realizację zadania pilotażowego montażu w kilku lokalizacjach (żłobki, przedszkola, domy dziecka, domy pomocy społecznej) czujników zanieczyszczeń powietrza wraz z prezentacją multimedialną wyników na platformie internetowej. Koszt tej inwestycji to 290 tys. euro - wylicza magazyn Forbes. Dodatkowo miasto przygotowuje się do upowszechnienia aut elektrycznych. Szacuje się, że w ciągu dwóch lat od wejścia ustawy o elektromobilności w mieście powinno powstać 100 punktów ładowania „elektryków”.

W rankingu pod uwagę brano liczbę mieszkańców, plan gospodarki niskoemisyjnej (wymiana pieców węglowych, dopłaty do ogniw fotowoltaicznych, inwestycje w OZE, magazynowanie energii), inwestycje w stacje badawcze jakości powietrza, stacje ładowania samochodów elektrycznych, wsparcie dla niskoemisyjnego transportu publicznego i indywidualnego, liczbę kilometrów ścieżek rowerowych, finansowanie systemu wypożyczalni rowerów, dopłaty do odbioru i utylizacji azbestu, program inwestycji w segregowanie odpadów, rozbudowę kanalizacji, modernizację oczyszczalni ścieków, projekty wspierające ekologię