Gdy przychodzi moment ostatniego pożegnania rodzina i bliscy zmarłej osoby przeżywają ciężkie chwile. Nie bez powodu zwyczaj chowania zmarłych występował już przed naszą erą. Zarówno godne pożegnanie, jak i miejsce pochówku są symbolem pamięci o tych, którzy już odeszli. W dawnych czasach ciała zmarłych palono; obecnie zwyczaj ten niejako powraca w związku z rosnącą popularnością urn. Rośnie zatem także zapotrzebowanie na kolumbaria, zwane potocznie ścianami na urny, czyli przestrzeń przeznaczoną do pochówku w tej formie na tradycyjnych cmentarzach. Czym jest kolumbarium oraz jakie jest jego zastosowanie?