Jeżeli napotkasz na swojej drodze opuszczonego zwierzaka, nie tylko możesz, ale wręcz musisz się nim zainteresować. Przepisy prawne zobowiązują Cię do zgłoszenia tej nieprzyjemnej sprawy na policję lub w najbliższym schronisku.