Miasto uzyskało dotację, dzięki której będzie możliwe usunięcie azbestowych pokryć dachowych w jednorodzinnych budynkach będących w zasobie komunalnym – przy ul. gen H. Le Ronda nr 31A, 35A, 37A, 45B, 49B, 51A, 51B, 53A i 53B.

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach planuje zrealizować inwestycję do końca 2019 roku. Miasto uzyskało na ten cel dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 464 tys. zł. Całkowita wartość projektu sięga 795 tys. zł.

To już kolejny projekt dofinansowany z Unii Europejskiej, który w pozytywny sposób będzie oddziaływał na aspekt środowiskowy i społeczny rozwoju miasta – powiedziała Małgorzata Domagalska, zastępca naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta Katowice.

W ramach tego projektu azbest zostanie z wymienionych budynków usunięty oraz w bezpieczny sposób unieszkodliwiony. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego w mieście i poprawi estetykę zabudowy mieszkalnej przy ul. Le Ronda. Ponadto trzeba pamiętać – azbest jest niebezpieczny dla zdrowia.

W roku ubiegłym katowicki magistrat i KZGM otrzymały ponad 6 mln zł wsparcia z tego samego funduszu na zastąpienie azbestu przyjaznymi dla środowiska materiałami, co pozwoliło na odnowienie elewacji w dwóch budynkach miejskich.