Nazwa stanowiska - Specjalista ds. komunikacji wizualnej/grafik komputerowy
Dział - Komunikacji wizualnej i wydawnictw
Miejsce pracy - Katowice
Wymiar czasu pracy - pełny etat
Znak referencyjny GK/KWW/MŚ
Wymagania:
- wykształcenie wyższe z zakresu grafiki lub projektowania;
- bardzo dobra znajomość programów służących do projektowania, obróbki zdjęć i składu, takich jak m.in.: Illustrator, Photoshop, InDesign;
- doświadczenie w projektowaniu i składzie publikacji potwierdzone dostarczeniem portfolio (w formacie pdf) oraz przykładów realizacji 3 publikacji, w tym przynajmniej jednej opatrzonej przypisami (w II etapie rekrutacji);
- doświadczenie w projektowaniu druków promocyjnych potwierdzone dostarczeniem portfolio (w formie pdf) oraz 5 przykładów realizacji (w II etapie rekrutacji);
- znajomość technicznych aspektów przygotowania publikacji do druku
- znajomość trendów projektowych z branży wydawniczej;
- znajomość pakietu MS Office;
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
- doskonała organizacja pracy;
- samodzielność i zaangażowanie w wykonywane zadania;
- wysoka kultura osobista;
- umiejętność pracy w zespole;
- umiejętność radzenia sobie z presją czasu i stresem;
umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów;
Pożądane:
- doświadczenie przy projektach dla instytucji kultury.

Obowiązki na stanowisku pracy

- samodzielne przygotowywanie layoutów publikacji;
- skład publikacji na podstawie zatwierdzonych layoutów, wprowadzanie korekt;
- przygotowywanie i opracowywanie specyfikacji technicznych publikacji;
- zatwierdzanie wydruków próbnych przesyłanych przez drukarnie;
- współpraca z innymi działami Muzeum w celu poprawnego realizowania druków;
- samodzielne lub zespołowe opracowywanie identyfikacji wizualnej wydarzeń oraz wystaw realizowanych przez Muzeum Śląskie.

Muzeum Śląskie oferuje
- stabilną pracę w interdyscyplinarnym środowisku;
- wysoki standard warunków pracy;
- szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;
- pracę w ciekawym architektonicznie miejscu o dobrej lokalizacji, w największym muzeum województwa śląskiego.


Zainteresowani mogą złożyć ofert zawierające:
- cv
- list motywacyjny
- portfolio zawierające projekty książek i druków promocyjnych (w formacie pdf)
w terminie do 27 października 2019 r.

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: GK/KWW/MŚ lub pocztą na adres:

Muzeum Śląskie
Dział Kadr
T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice

Muzeum skontaktuje się do 31.10.2019 z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji osobami.

W CV należy zawrzeć klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1.

Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;