Młodszy aspirant Krystian Krukowski - dzielnicowy z Komisariatu Policji II w Katowicach, został odznaczony odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. Policjant został wyróżniony za wybitne zasługi na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywną działalność w ruchu honorowego krwiodawstwa. Oddał już ponad 21 litrów krwi oraz 14 litrów osocza.