Wielu z nas już udzielało lub może się zdarzyć, że będzie udzielać pierwszej pomocy. Jej podstawy powinien znać każdy, gdyż w wielu przypadkach, każda sekunda jest bezcenna. Podczas nagłego zatrzymania krążenia i braku oddechu, aby zwiększyć szanse na przeżycie ratowanej osoby, najlepszym rozwiązaniem jest użycie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego - AED. Urządzenia te coraz częściej można spotkać w budynkach instytucji publicznej – nie tylko w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach, ale już we wszystkich komendach Policji województwa śląskiego.