Zmarła Teresa Trzeciak, jedna z założycielek Hospicjum św. Teresy w Katowicach. Przez znakomitą część swojego życia pomagała ludziom. Swoje ciało postanowiła przekazać na potrzeby naukowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Pogrzeb odbędzie się 2 stycznia.

Zmarła Teresa Trzeciak

W piątek, 27 grudnia, zmarła Teresa Trzeciak - jedna z założycielek Hospicjum św. Franciszka w Katowicach.

Była ona związana z placówką od samego początku, czyli od 1987 roku, kiedy z Gdańska do Katowic przyjechał ks. Eugeniusz Dutkiewicz, twórca pierwszego hospicjum domowego w Polsce. Inicjatorką spotkania była dr Maria Gross, która do dziś posługuje w hospicjum.

Do końca swojego życia Teresa Trzeciak działała jako wolontariuszka niemedyczna. W latach 1991-2004 pełniła funkcję prezesa Hospicjum św. Franciszka.

- Bez tych dwóch pań (Teresy Trzeciak i dr Marii Gross - przyp. red.) nie byłoby szans na to, żeby w Katowicach utworzyć hospicjum domowe - mówił ks. Stanisław Puchała, również zaangażowany w stworzenie hospicjum.

W 2014 roku Teresa Trzeciak otrzymała Nagrodę Błogosławionego ks. Emila Szromka. Wręczana ona jest ludziom, którzy w szczególny sposób wyróżniają się działalnością na rzecz Katowic w dziedzinie edukacji, ekumenizmu, biblioznawstwa, muzyki, piśmiennictwa, sztuki czy działalności charytatywnej.

Teresa Trzeciak urodziła się 14 października 1941 roku. Przeżyła 78 lat. Znakomitą część swojego życia poświęciła działalności hospicyjnej.

Założycielka Hospicjum św. Franciszka postanowiła przekazać swoje zwłoki na cele naukowe Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w Katowicach.

Msza święta w intencji Teresy Trzeciak odbędzie się 2 stycznia o godz. 17 w krypcie Katedry Chrystusa w Katowicach.