W okresie zimowym szczególnie ważne jest zapewnienie każdemu pracownikowi odpowiednich warunków w pracy- zarówno biurowej, jak i fizycznej. Do niezbędnego wyposażenia pracownika zalicza się m.in. odzież ochronna, posiłki regeneracyjne oraz ciepłe napoje.

Pracownicy wykonujący prace na zewnątrz w okresie czasowym od listopada do końca marca powinni posiadać odzież ochronną chroniącą przed niskim temperaturami powietrza. Obowiązek zapewnienia takiej odzieży ciąży na każdym przedsiębiorcy, gdy temperatura spada poniżej 10 stopni C. Do zadań pracodawcy należy także zapewnienie pracownikowi pomieszczenia, w którym zamontowana jest instalacja grzewcza oraz szatnia do zmiany odzieży. W takim pomieszczeniu temperatura nie może spadać poniżej 16 stopni C. W biurach w okresie zimowym temperatura powietrza nie powinna spadać poniżej 18 stopni C. W halach produkcyjnych i magazynach minimalny próg temperatury to 14 stopni C. Pracownicy powinni mieć również ogólny dostęp do zaplecza kuchennego lub zapewnione ciepłe napoje.

Ważnym obowiązkiem pracodawcy jest dbałość o odśnieżanie dachów budynków, w których wnętrzu lub pobliżu przebywają pracownicy. Zaległe warstwy śniegu mogą opadać na przechodniów lub zarwać powierzchnie dachu. Zlecenie odśnieżania może przyjąć jedynie pracownik posiadający aktualnie orzeczenie lekarskie, potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na wysokościach. Pracownik powinien również odbyć szkolenie i otrzymać dokument potwierdzający kwalifikacje. Jeśli wszelkie formalności ze strony pracownika zostały wykonane, zadaniem pracodawcy jest zaopatrzenie go w szelki, liny bezpieczeństwa, amortyzator, kask i obuwie antypoślizgowe. Kolejną kwestia jest zabezpieczenie przestrzeni pracy. Należy odgrodzić strefę niebezpieczną, gdzie będzie opadać śnieg lub lód.

Na pracowniku w okresie zimowym spoczywa także ważny obowiązek. W momencie, gdy jest świadomy, że spóźni się do pracy lub nie jest w stanie z przyczyn niezależnych od siebie dotrzeć na miejsce pracy, należy bezzwłocznie powiadomić o tym przełożonego. Według Kodeksu pracy nieusprawiedliwione niezjawienie się w pracy nie musi być przez pracodawcę opłacone i traktowane jako nieobecność nieusprawiedliwiona, za którą pracownik nie otrzyma wynagrodzenia.

Pracownik ma jednak prawo odmówić wykonywania obowiązków, jeśli w miejscu pracy nie panują stosowne ku temu warunki. Kiedy pracownik uzna, że temperatura jest za niska lub inne czynniki stanowią zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników, ma prawo zaprzestać pracy i powiadomić przełożonego o odmowie. Warto znać swoje prawa i obowiązki, zarówno jako pracownik, jak i pracodawca. Zima jest okresem szczególnym, kiedy należy zadbać o zdrowie oraz bezpieczeństwo w pracy. Konsekwencje niewypełnienia należnych obowiązków mogą być bowiem bardzo poważne i narazić zdrowie człowieka na niebezpieczeństwo.