Policjantka z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach wzięła udział Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, której celem było pogłębienie wiedzy dotyczącej przemocy w rodzinie. Wydarzenie odbyło się w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pod honorowym patronatem Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach insp. Arkadiusza Konowalskiego.