Ostrzeżenie meteorologiczne

Gęsta mgła
stopień: 1
prawdopodobieństwo: 85%

Przebieg: Prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.


Ostrzeżenie 80/2019
Ważne: do: 2019-11-08, godz. 9:00