Komenda Miejska Policji w Katowicach przy współpracy z 10 Harcerską Drużyną Żeglarską im. Gen. M. Zaruskiego w Katowicach zainicjowały funkcjonowanie innowacyjnych patroli przy wykorzystaniu lekkiego pojazdu terenowego, jakim jest wszędołaz.

Kolejny raz katowiccy policjanci łączą siły z partnerami dla bezpieczeństwa mieszkańców. Przy współpracy z 10 Harcerską Drużyną Żeglarską i wykorzystaniu nowoczesnego pojazdu terenowego tzw. wszędołaza, docierają do najmniej dostępnych miejsc, głównie w pobliżu stawów czy jezior.

Dzięki funkcjonalności tego nietypowego środka transportu, funkcjonariusze mogą zarówno patrolować lasy jak i przedostać się na drugą stronę akwenu wodnego wykorzystując możliwość poruszania się wszędołaza po wodzie.

Patrole w składzie: policjant Zespołu Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji KMP w Katowicach, dzielnicowy wyznaczonego do działań komisariatu, harcerz oraz przedstawiciel dowódców Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej, utworzone zostały nie tylko dla zwiększenia bezpieczeństwa w miejscach mniej dostępnych dla pojazdów, ale również w celu ochrony środowiska. Podczas lustrowania przyległego terenu ujawniane są wykroczenia oraz nielegalne wysypiska śmieci, czy miejsca przebywania osób bezdomnych.