Ministerstwo Infrastruktury oficjalnie przypomina, że kierowcy mają obowiązek nie tylko zwolnić, ale i zatrzymać się przed przejściami dla pieszych. Nie tylko wtedy, gdy są oni już na pasach, ale nawet wtedy, gdy dopiero na nie wchodzą.

To pismo jest odpowiedzią na pytania jednego z kierowców, w którym resort przedstawił własną interpretację przepisów. W tym celu połączono ustawę Prawo o Ruchu Drogowym, rozporządzenia ministrów: infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji dotyczące znaków i sygnałów drogowych.

Z tej interpretacji jednoznacznie wynika, że piesi mają bezwzględne pierwszeństwo na drodze nie tylko wtedy, gdy znajdują się na pasach, ale nawet wtedy, gdy dopiero wchodzą na jezdnię.

W piśmie departamentu transportu drogowego resortu infrastruktury z 17 lipca 2017 r. napisano, że zasady pierwszeństwa dla pieszych regulują nie tylko przepisy ustawy, ale także rozporządzenia dotyczącego znaków drogowych „będącego aktem wykonawczym do tej ustawy”.

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym mówi o obowiązku kierowcy wobec pieszego, który znajduje się na przejściu. „Przepis art. 26. ust. 1. ustawy – Prawo o Ruchu Drogowym stanowi, że kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu” – wyjaśnia resort.

Aktem wykonawczym do tej ustawy jest rozporządzenie w sprawie znaków, które określa zachowanie kierowców związane ze znakiem D-6 oznaczającym przejście dla pieszych. Oznacza on, że „kierujący pojazdem zbliżającym się do miejsca oznaczonego znakiem D-6 >>przejście dla pieszych<<, D-6a >>przejazd dla rowerzystów<<, D-6b >>przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów<<, jest zobowiązany zmniejszyć prędkość w taki sposób, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących lub wjeżdżających”.

Z tej ministerialnej interpretacji przepisów wynika, że nie jest sprzeczne z prawem zatrzymanie pojazdu przed pasami – bo zdaniem urzędników „zmniejszenie prędkości oznacza również zatrzymanie się (zmniejszenie prędkości do 0 km/h), jeżeli jest to niezbędne dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa pieszych lub rowerzystów”