Pod hasłami m.in.: „Zabawa nie zna granic – razem w Katowicach”, „Dni Załęża” czy „Piknik Rodzinny na Osiedlu Tysiąclecia” odbyły się lokalne wydarzenia integrujące polskie rodziny z ukraińskimi. W festynach uczestniczyli również policjanci, z którymi można było porozmawiać o bezpieczeństwie w Polsce, jak i w swoim miejscu zamieszkania.