Policjanci z Katowic wspierani przez mundurowych z oddziału prewencji zabezpieczali zgromadzenia, które miały miejsce w centrum miasta.

Wczoraj (6 maja) od wczesnych godzin popołudniowych, ponad 150 policjantów patrolowało teren Katowic, aby zapewnić bezpieczenstwo zarówno mieszkańcom, jak i uczestnikom zgromadzenia, które zostało zorganizowane za zgodą władz miasta Katowice.

Na kilkadziesiąt minut przed zaplanowanym zgromadzeniem w rejonie Placu Sejmu Śląskiego zebrała się grupa ponad 100 osób, które wyrażały głośno sprzeciw wobec haseł głoszonych przez uczestników legalnej manifestacji. W trakcie przemarszu, jego uczestnicy blokowani byli przez liczną grupę konrtmanifestantów.

W związku z zaistniałą sytuacją oraz realnym zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi, obecny na miejscu, przedstawiciel Prezydenta Miasta Katowice zdecydował o rozwiązaniu legalnego zgromadzenia. Policjanci, aby nie dopuścić do bezpośredniej konforntacji pomiędzy uczestnikami zwaśnionych grup użyli środków przymusu bezpośredniego.

W rezultacie zatrzymano 9 osób m. in. w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej interweniujących policjantów, znieważaniem mundurowych i czynnym udziałem w zbiegowisku. Wylegitymowano 35 osób, które zakłóciły legalne zgromadzenie. Przebieg obu manifestacji został nagrany przez policjantów i razem ze sporządzoną dokumentacją zostanie przesłany do Prokuratury i tam ocenionny pod względem prawno - karnym.