W ostatnim czasie do Urzędów dochodzą wiadomości od osób, które posiadają działalność gospodarczą o otrzymanych pocztą listach wraz z dokumentem mówiącym o konieczności zapłacenia określonej kwoty (są to różne ceny od 20zł do 248zł) w celu umieszczenia wpisu w rejestrze podmiotów gospodarczych lub też uniknięcia wykreślenia danej firmy z rejestru.

Nakazy te nie mają nic wspólnego z oficjalnym rejestrem, który prowadzi Ministerstwo Rozwoju. Rejestry, od których przychodzi polecenie zapłaty w rzeczywistości należą do firm prywatnych i mają na celu wpisanie firmy do ich prywatnych katalogów. Ostrzegamy, żeby nie dać się nabrać, bo to najzwyczajniejsza w świecie niezgodna z prawem reklama prywatnej firmy zajmującej się rejestrami.

Firmy, które wysyłają listy do przedsiębiorców najczęściej zarejestrowane są poza granicą naszego kraju i swoją siedzibę mają, np. w Czechach. Dane firm i ich właścicieli pobierane są ze stron Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).
GUS odwołał się od tego typu działalności słowami:

"Rejestr REGON jest jawny zgodnie z ustawą. Każdy może również zwrócić się do GUS o zakup bazy danych adresowych. Te dane są w legalnym obiegu handlowym".

Oszustwo polega na rozsyłaniu listów pocztą tradycyjną lub mailową, które trafiają do przedsiębiorców na terenie całego kraju. Tak jak wspominaliśmy firmy wyłudzające żądają od właściciela własnej działalności gospodarczej opłaty za wpis do fikcyjnych lub wymyślonych przez nie specjalnie rejestrów.

Taki list najczęściej otrzymują osoby, które w przeciągu dnia lub krótki czas temu zarejestrowały się do CEIDG.

Dane firm przedsiębiorców udostępniane są bezpłatnie na stronach ceidg.gov.pl i stat.gov.pl. Firmy kupowały też dane przedsiębiorców w wyżej wspomnianym GUS.

Informujemy, że jedynym, prawdziwym i oficjalnym rejestrem firm jest Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Prowadzona jest ona przez Ministerstwo Rozwoju, a wpis do niej jest w stu procentach darmowy. Przedsiębiorca musi figurować tylko i wyłącznie w tym właśnie państwowym i bezpłatnym rejestrze.

Informacje i wszelkie porady, które dotyczą zakładania lub prowadzenia działalności gospodarczej dostępne są na stronie internetowe CEIDG pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/