Już w najbliższy czwartek na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbędzie się koncert "Roztańczony Śląski". W związku z ograniczeniem liczby miejsc parkingowych w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca wydarzenia, apelujemy, aby chętni do udziału w koncercie korzystali, w miarę możliwości, z komunikacji miejskiej. Realizacja wydarzenia na taką skalę wymaga odpowiedniego zabezpieczenia, dlatego zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi zmiany organizacji ruchu w okolicy stadionu.

W związku z ograniczeniem liczby miejsc parkingowych w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca wydarzenia, apelujemy, aby chętni do udziału w koncercie korzystali, w miarę możliwości, z komunikacji miejskiej. Zostanie uruchomionych wiele nowych linii, a dotychczas kursujące zwiększą częstotliwość kursowania. Zaoszczędzi to z pewnością wiele czasu i nerwów związanych najpierw z poszukiwaniami parkingu, a później z opuszczeniem rejonu koncertu. Należy przypomnieć, że samochody zaparkowane w niewłaściwy sposób, szczególnie blokujące przejazd, będą na bieżąco odholowywane na koszt właściciela. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ewentualnego dojazdu na miejsce pojazdów służb ratunkowych - informuje Śląska Policja.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

W związku z organizacją imprezy na Stadionie Śląskim w dniu 02.05.2019 r. wprowadzone zostaną tymczasowe zmiany w organizacji ruchu:

Miasto Katowice:

 • ulica Chorzowska - na odcinku od ulicy Dębowej do granicy z m. Chorzów - obowiązywać będzie zakaz zawracania oraz zakaz zatrzymywania się i postoju wraz z informacją, iż pojazd zostanie odholowany w przypadku niezastosowania się do obowiązującego zakazu;
 • ulica Bracka - od DTŚ do ulicy Chorzowskiej - obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się i postoju wraz z informacją, iż pojazd zostanie odholowany w przypadku niezastosowania się do obowiązującego zakazu;

od godziny 15.00

 • wprowadzony zostanie zakaz wjazdu i wyjazdu z osiedla Tysiąclecia od ul. Chorzowskiej. Wjazd będzie możliwy wyłącznie dla pojazdów pogotowia ratunkowego, policji i straży pożarnej. Autobusy i tramwaje będą kursować bez zmian.

Miasto Chorzów:

 • ulica Parkowa - wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy, na odcinku od ul. Katowickiej w kierunku ulicy KościuszkiPo lewej stronie ul. Parkowej, jadąc od ul. Katowickiej, na odcinku od ronda do ul. Kościuszki, do godz. 02.00 będzie można parkować pojazdy na tzw. "jodełkę"

od godziny 16.30 

 • wprowadzony zostanie zakaz skrętu w lewo z ul. Katowickiej w ul. Parkową;

Przywrócenie docelowej organizacji ruchu planowane jest w dniu 03.05.2019 r. ok godz. 2.00.

Uwaga!

Pojazdy, które po tej godzinie będą utrudniać ruch, uniemożliwiając przywrócenie docelowej organizacji ruchu, zostaną odholowane na koszt właściciela. 

PARKINGI

Park Śląski udostępnił miejsca parkingowe. Bilet parkingowy można zakupić w  przedsprzedaży internetowej.

Po zakupie biletu parkingowego, bilet należy wydrukować i kierować się do Strefy Parkingowej poprzez współrzędne GPS podane na bilecie.

W przypadku, gdy nie wszystkie miejsca parkingowe zostaną wykupione w przedsprzedaży internetowej będzie możliwość zakupienia biletu parkingowego na miejscu w dniu imprezy w momencie wjazdu na teren Parku Śląskiego.

Możliwość wjazdu na parkingi w godzinach 12:00 – 24:00. Ilość miejsc parkingowych na terenie Parku Śląskiego w dniu imprezy jest ograniczona i wynosi ok. 1300 miejsc, dlatego w przypadku braku miejsc parkingowych wjazdy do Parku Śląskiego zostaną zamknięte. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zachęcamy do przyjazdu komunikacją miejską - informuje Policja.

Informację organizatora:

INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Organizatorzy informują, że na terenie Stadionu Śląskiego będą przygotowane wydzielone i oznakowane miejsca dla osób niepełnosprawnych (poruszających się na wózkach, mających problemy z poruszaniem się, niewidomych) wraz z opiekunami.

Dla osób niepełnosprawnych przygotowane zostały także bezpłatne miejsca parkingowe – obok Stadionu Śląskiego – na parkingu P1.

Bilety parkingowe na dedykowane miejsca dla osób niepełnosprawnych będzie można zarezerwować i pobrać w systemie rezerwacji miejsc parkingowych Parku Śląskiego na stronie: www.ticketmaster.pl/event/11989. Bilety parkingowe dla osób niepełnosprawnych można zarezerwować po wpisaniu hasła: SLASKI. Po dokonaniu rezerwacji bilet parkingowy należy wydrukować. Liczba wejściówek ograniczona jest do 40, a o ich wydaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W dniu imprezy wydrukowany bilet parkingowy dla osób niepełnosprawnych będzie ważny tylko i wyłącznie z kartą parkingową osoby niepełnosprawnej. Karta parkingowa osoby niepełnosprawnej musi być wydana i użytkowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Bilet parkingowy dla osoby niepełnosprawnej nie gwarantuje dedykowanego miejsca podczas imprezy na Stadionie Śląskim.

KOMUNIKACJA TRAMWAJOWA I AUTOBUSOWA

   Komunikacja tramwajowa:

 • uruchomienie linii nr 0 ze zwiększoną częstotliwością kursowania na trasie „Katowice Plac Wolności” – „Chorzów Stadion Śląski” (Pętla Zachodnia, przystanek zlokalizowany
  w rejonie wejścia głównego, przy specjalnie dedykowanej pętli tramwajowej dla imprez masowych). Obsługiwać będzie przystanki tramwajowe zlokalizowane
  w centrum Katowic, oraz wzdłuż ul. Chorzowskiej (parkingi w centrum Katowic m.in. rejon NOSPR, przy Centrum Handlowym Silesia City Center, przy Śląskim Wesołym Miasteczku Legendia),
 • Zwiększona częstotliwość kursowania dla linii tramwajowych nr 11 i 19.

Komunikacja autobusowa:

 • Linie nr: 820830840 od godziny 17:00 obowiązywać będzie dodatkowy przystanek - Chorzów AKS wraz z uruchomieniem dodatkowych kursów.
 • Dla linii autobusowych nr: 138 i 674 uruchomione zostaną dodatkowe kursy po zakończonej imprezie, zapewniając odwóz do katowickich dzielnic oraz osiedli: Osiedle Witosa, Ligota, Brynów, Piotrowice, Ochojec, Osiedle Paderewskiego, Giszowiec – odjazdy z przystanku „Osiedle Tysiąclecia Ułańska“ (odległość od bram stadionu ok. 350m).

Wejścia na teren imprezy zlokalizowane będą przy bramach Stadionu Śląskiego:

 • Brama numer 1 od ulicy Chorzowskiej (Katowice)
 • Brama numer 4 od ulicy Chorzowskiej (Katowice)
 • Brama numer 7 od alei Harcerskiej (Chorzów)

Ramowy plan imprezy

 • 18.00 – otwarcie wejść na teren imprezy masowej
 • 19.30 – rozpoczęcie imprezy
 • 00:00 – Rozpoczęcie transmisji telewizyjnej
 • 01.30 – zakończenie imprezy i zamknięcie bram stadionu

Uwaga!

Gdy ilość osób zbliży się do maksymalnej (60 tys. uczestników), wstęp na teren imprezy zostanie zamknięty, a wejście odbywać się będzie w sposób rotacyjny.

Ważne!

Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:

 • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
 • materiałów wybuchowych,
 • wyrobów pirotechnicznych,
 • materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 • napojów alkoholowych,
 • plastikowych, szklanych lub metalowych pojemników lub puszek,
 • środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 • symboli lub barw klubów sportowych w jakiejkolwiek postaci,
 • dronów lub jakichkolwiek innych urządzeń latających,
 • parasoli.

UWAGA! Osoby posiadające przedmioty wyszczególnione na powyższej liście nie zostaną wpuszczone na teren imprezy

Ponadto zakazuje się:

 • wprowadzania psów i innych zwierząt,
 • wprowadzania rowerów, skuterów oraz motocykli,
 • jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy,
 • wchodzenia na elementy infrastruktury technicznej i miejskiej a także na obszary, które są niedopuszczone dla Uczestników (np. scena i jej zaplecze, stanowisko realizacyjne, itp.),
 • rzucania przedmiotami, rozniecania ognia i niszczenia mienia znajdującego się na Terenie Imprezy.

Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

 • znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
 • posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe;
 • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy;
 • w przypadku przekroczenia określonej zezwoleniem liczby Uczestników przebywających na Terenie Imprezy;
 • uniemożliwiających ustalenie tożsamości osoby.

Monitoring

W trosce o bezpieczeństwo uczestników Sylwestrowej Mocy Przebojów t