Nieopłacone składki ZUS ulegają przedawnieniu w ciągu pięciu lat od momentu, gdy upłynie termin ich uregulowania. W związku z tym składki ZUS 2018 wciąż są wymagalne! Jeśli do tej pory ich nie zapłaciłeś, to pamiętaj, że odsetki wciąż rosną. Czy kredyt na spłatę ZUS pomoże Ci się uporać z zaległościami?

Każdy przedsiębiorca musi do 10. dnia każdego miesiąca zapłacić składkę ZUS 2020 za siebie. Z kolei płatnicy, którzy zatrudniają pracowników mają na to czas do 15. dnia każdego z 12 miesięcy w roku.

Składki ZUS – ile przedsiębiorca oddaje państwu?

Składki ZUS to comiesięczne zobowiązanie każdego przedsiębiorcy. Mimo tego, że mało kto chętnie je płaci, to pozwalają one później otrzymywać emeryturę czy płatne zwolnienie lekarskie.

"Wysokość składek ZUS zależy od przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce. Podstawa wymiaru składek to 60% tej kwoty. Ten wskaźnik jest podawany pod koniec danego roku na przyszły rok. Już teraz wiemy, że średnie wynagrodzenie wyniesie 5 259 zł, a co za tym idzie podstawa wymiaru składek będzie równa 3 155,40 zł. Nie wiadomo jeszcze jednak, ile ostatecznie zażyczy sobie w przyszłym roku od przedsiębiorców ZUS. Składki na pewno będą wyższe, ale konkretne liczby nie są jeszcze znane. Wynika to z tego, że kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne jest podawana na początku każdego roku" - wyjaśnia specjalista z https://www.aasadlabiznesu.pl/ 

Składki ZUS na ubezpieczenie społeczne stanowią następujący procent podstawy wymiaru składek:

 • ubezpieczenie emerytalne – 19,52%,
 • ubezpieczenie rentowe – 8%,
 • ubezpieczenie chorobowe – 2,45%,
 • ubezpieczenie wypadkowe – 1,67%.

Oprócz tego płaci się jeszcze składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która jest podawana odgórnie, kwotowo. Istnieje jeszcze Fundusz Pracy, którego składkę ustalasz dla siebie i swoich pracowników od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Procentowo jest to 2,45%.

Mały ZUS 2018, 2019, 2020

Cały czas i bez zmian obowiązują niższe, preferencyjne składki ZUS przez dwa lata od otwarcia biznesu dla przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją pierwszą firmę albo nie prowadzili działalności gospodarczej przez ostatnie 60 miesięcy. Nie można również pracować na rzecz byłego pracodawcy, jeśli byłeś zatrudniony u niego na etat albo wykonywałeś podobne jak teraz czynności w bieżącym, albo poprzednim roku kalendarzowym.

Niższy ZUS, czyli 30-krotność ZUS, oznacza tylko tyle, że składki płacisz o wiele niższe. Podstawą wymiaru składek jest bowiem nie 60% średniego, miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce, tylko 30% minimalnego.

Ile wynoszą więc te niższe zobowiązania wobec ZUS? Składka 2020 przedstawia się następująco:

 • ubezpieczenie emerytalne – 152,26 zł,
 • ubezpieczenie rentowe – 62,40 zł,
 • ubezpieczenie chorobowe – 19,11 zł,
 • ubezpieczenie wypadkowe – 13,03 zł.

Łącznie więc każdego miesiąca musisz zlecić przelew do ZUS-u w kwocie 246,80 zł. Warto wiedzieć, że składka na ubezpieczenie chorobowe nie jest obowiązkowa, więc należność możesz jeszcze obniżyć. Oprócz tego należy jeszcze doliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która nie podlega obniżeniu i wynosi na stałe 362,34 zł.

Od lutego tego roku sporo się za to zmieniło w zakresie małego ZUS-u. Są to składki, które mogą być ustalane indywidualnie, jeżeli przychód firmy w poprzednim roku nie przekroczył 120 tys. zł. Aktualnie ta forma preferencji nazywa się mały ZUS plus.

Mały ZUS 2018 obowiązywał jeszcze na starych zasadach i skorzystać z możliwości indywidualnego ustalania składek mogło o wiele mniej przedsiębiorców. Oprócz kryterium przychodowego pozostałe warunki się nie zmieniły. Aby starać się o mały ZUS nie można:

 • opłacać preferencyjnych, niższych składek ZUS,
 • wykonywać pracy na rzecz byłego pracodawcy,
 • rozliczać się kartą podatkową i jednocześnie być zwolnionym z opłacania VAT-u.

Oprócz tego w poprzednim roku trzeba prowadzić firmę minimum 60 dni.

Składki ZUS 2018 – co nam grozi, jeśli nie zapłaciliśmy składki?

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest płacić należności wobec ZUS-u. Jeśli do tej pory nie opłaciłeś składek ZUS 2018, to musisz wiedzieć, że Cię to nie ominie. Cały czas są naliczane odsetki, które powiększają Twoje zobowiązanie.

Oprócz tego ZUS może ukarać Cię obowiązkiem zapłacenia grzywny, wymierzyć opłatę dodatkową, wszcząć postępowanie egzekucyjne lub przejąć część Twojego majątku.

Kredyt na spłatę ZUS – sprawdź, czy to dobre rozwiązanie

Im dłużej zwlekasz z opłaceniem składek ZUS, tym bardziej Twój dług się powiększa. Dlatego powinieneś zrobić wszystko, aby jak najszybciej spłacić zobowiązanie. Czy warto w tym celu wziąć kredyt na spłatę ZUS? Teoretycznie warto, ale nie można. Kiedy starasz się o kredyt w banku, musisz dostarczyć zaświadczenie o braku zaległości w urzędzie skarbowym i ZUS-ie. Jeśli masz składki do opłacenia, to siłą rzeczy kredytu nie dostaniesz.

Pozostaje Ci jeszcze kredyt na spłatę ZUS w firmie pozabankowej.

Pożyczkę na spłatę ZUS opłaca się wziąć, chociażby po to, aby Twój dług przestał rosnąć i żebyś mógł uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z zaległościami, takimi jak karne odsetki, grzywna czy zajęcie majątku.