W 2022 roku Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wszczął 1591 postępowania kwalifikacyjne dla kandydatów do służby w Policji. W ciągu minionego roku szeregi śląskiego garnizonu zasiliło 523 osoby (w tym 43 kobiety). W całym kraju do służby przyjęto w sumie 5140 policjantek i policjantów. Nabór do służby trwa nieprzerwanie, a my zachęcamy do przystąpienia do rekrutacji – służba w Policji, choć wymagająca, jest jednocześnie bardzo ciekawa i daje ogromną satysfakcję.