Zapobieganie wypadkom i zwiększenie bezpieczeństwa na drogach to główne zadanie katowickich policjantów ruchu drogowego, którzy biorą udział w ogólnopolskich działaniach „Prędkość”. Katowiccy policjanci od wczesnych godzin rannych egzekwują od kierujących pojazdami przestrzeganie obowiązujących ograniczeń prędkości. Nadrzędnym celem działań „Prędkość” jest bowiem zmniejszenie liczby wypadków spowodowanych przez kierujących z „ciężką nogą". Nadmierna prędkość to jeden z głównych przyczyn niebezpiecznych zdarzeń na drodze.