Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach wzięli udział w organizowanym od lat przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości w ramach programu Ekonomia na co dzień ogólnopolskim konkursie "Potyczki Ekonomiczne". Konkursowi patronują również Fundacja Warszawski Instytut Bankowości oraz Narodowy Bank Polski.

W dniach 8-15 czerwca br. odbył się finał konkursu, w którym uczniowie szkoły zdobyli 1 miejsce w kraju.

Program Ekonomia na co dzień obejmuje m.in. takie obszary jak: elementarne pojęcia ekonomiczne, poznawanie siebie, wybór drogi edukacyjnej, rynek pracy, podjęcie działalności gospodarczej, planowanie działań oraz  gospodarowanie własnymi zasobami.

Konkurs składał się z czterech etapów i  polegał  na przygotowaniu przez reprezentującą szkołę drużynę wielu zadań problemowych. W pierwszym etapie, w którym należało przeprowadzić ćwiczenie z zakresu edukacji ekonomicznej, wystartowało 417 drużyn z całej Polski.  Do drugiej tury zakwalifikowało się  tylko 36 drużyn, a zadaniem postawionym przed nimi było przygotowanie scenariusza teleturnieju, którego celem będzie weryfikacja wiedzy uczestników na temat podstawowych zasad konstruktywnego gospodarowania zasobami takimi jak finanse, czas, zasoby naturalne (woda, gleba, lasy, energia, powietrze), a także odpady czy żywność, zasoby ludzkie, rzeczowe, itd. Drużyna  katowickiej szkoły pokonała ten etap zmagań konkursowych, przedstawiając projekt teleturnieju ekonomicznego pod tytułem "Bee's nest"  i zakwalifikowała się  do finałowej 12.

Zadaniem finałowym polegało na zaplanowaniu festynu rodzinnego, podczas którego zostałaby przeprowadzona edukacja uczestników pikniku na temat zasad rozsądnego gospodarowania finansami oraz zaprojektowanie plakatu edukacyjnego „Polski złoty w latach 1919-2019". Jury doceniło zarówno projekt festynu pt. "Zostań Ninją Oszczędzania", jak i plakat.

Uczniowie znaleźli się w pierwszej szóstce w kraju.

Ostatnia konkurencja  konkursu odbyła się 15 czerwca poprzez komunikator ZOOM i polegała na udzielaniu odpowiedzi na pytania z zakresu wiedzy ekonomicznej przez poszczególnych reprezentantów drużyn.

Ostatecznie  drużyna reprezentująca Szkołę Podstawową nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach zdobyła w finale 508 punktów i zajęła pierwsze miejsce w Polsce.

Serdeczne gratulacje dla drużyny reprezentującej szkołę