Na terenie naszego województwa rozpoczęły się zdjęcia do serialu historycznego - Stulecie Winnych.

W Katowicach ekipa pracuje od 31 sierpnia z przerwami do 8 września. Pierwszym z filmowanych miejsc jest ul. Krzywa, na której ekipa filmowa była obecna 31 sierpnia oraz 1 września. W tych dniach przy ul. Krzywej ruch pieszych możliwy był dla mieszkańców oraz klientów lokali użytkowych. Na ulicy zostały wyłączone parkingi. Możliwy był jedynie dojazd do posesji dla mieszkańców. Koperty osób niepełnosprawnych oraz lokali użytkowych przeniesione zostały na czas realizacji zdjęć na sąsiadujące ulice. Mieszkańcy z abonamentem na Batorego, Krzywej i Skłodowskiej-Curie mogli parkować bez ponoszenia dodatkowych opłat za parkowanie na sąsiadujących ulicach w dniach wyłączenia parkingów od 28.08.2019 do 1.09.2019 włącznie. 

Samochody techniczne ekipy filmowej ustawione były wzdłuż ul. Skłodowskie-Curie na długości od ul. Andrzeja do ul. Krzywej. Ruch aut w tym miejscu odbywał się bez utrudnień. Częściowo wyłączone były parkingi na ul. Batorego oraz wstrzymywany jest czasowo ruch na ul. Batorego (na czas ujęć do 3 minut).  Baza zdjęciowa zaparkowana była na czas zdjęć przy ul. Żwirki i Wigury na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Mikołowskiej. Ruch pieszych i kołowy nie był zakłócony.

W kolejne dni - 3.09 oraz 4.09 - ekipa filmowa będzie obecna przy ul. Kozielskiej, ul. Wilimowskiego i pl. Rostka, natomiast 8.09 – w okolicach ul. Żwirki i Wigury. 

O kolejnych szczegółach realizacji będziemy informować.

Prócz Katowic, zdjęcia zaplanowano także w innych miastach - Gliwicach, Zabrzu, Bytomiu i Chorzowie.