Zakład Zieleni Miejskiej przeprowadzi wycinki drzew w następujących lokalizacjach:

- 70 szt. usytuowanych pomiędzy ul. Gliwicką w okolicy numeru 222 a DTŚ. Chodzi o gatunek topola mieszaniec euroamerykański. Drzewa te są w złym stanie fitosanitarnym spowodowanym ich znacznym zagęszczeniem. Pomiędzy tymi wysokimi drzewami rosną młode okazy gatunków: jarząb pospolity, dąb szypułkowy, dąb czerwony i jesion wyniosły. W tym przypadku usunięcie dużych drzew w złej kondycji poprawi warunki bytowe młodych drzew szlachetniejszych gatunków. Ponadto cześć z tych drzew rośnie zbyt blisko trakcji linii tramwajowej i stanowi dla niej zagrożenie. Część z nich już całkowicie obumarła. Drzewa mają zostać usunięte do 31 grudnia 2018.

- 26 szt. usytuowanych przy ul. Śląskiej, z których część jest obumarła, część w stanie zamierania bez szans na przeżycie, a reszta stanowi zagrożenie dla mienia z powodu wrastania w ogrodzenie lub niebezpiecznego nachylenia w jego kierunku. W tym przypadku decyzja nakłada obowiązek nasadzenia zastępczego 21 drzew z gatunku klon polny przy ul. Roździeńskiego. Termin dokonania wycinki upływa 31 grudnia 2019.

- 13 szt. usytuowanych na skarpie przy ul. Bocheńskiego, w tym 11 osobników z gatunku brzoza brodawkowata, 1 z gatunku jarząb pospolity, 1 z gatunku jesion wyniosły. Wszystkie wymienione drzewa rosną na dawnym nasypie kolejowym i stanowią zagrożenie z powodu znacznego odchylenia od pionu. Decyzja wyznaczyła termin dokonania wycinki do 31 grudnia 2019.